Melinda moc děkuje za svůj dárek podnájemníkům Vítka s Martínkem a moc jim takové lidičky přeje.